How to reach us 

AER Polska Sp. z o.o.
ul. Grochowska 278 lok.4
03-841 Warszawa, Poland

Tel:+4822 465 19 89
Tel:+4822 465 20 72

Mobile: +48 605 327 177
Mobile: +48 601 774 734

E-mail: biuro@aerpolska.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000413204
NIP 952-211-86-56
Kapitał zakładowy 30.000 zł

Send message 

Email was sent!
Thank you for your email.