KIR HQ 

Inwestor: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Lokalizacja: Warszawa

  • 4-kondygnacyjny budynek biurowy
  • łączna powierzchnia 4 200m2

Zakres prac projektowych:

  • instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • instalacja chłodnicza dla klimatyzacji
  • instalacja c.o. i c.t.
  • instalacje wod-kan.

Obiekt został oddany do użytku w 2003 r.