Hotel Radisson Blu 

Architekt: Horus Firma Architektoniczna Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gdańsk

  • 134 pokoje

Zakres prac projektowych:

  • instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • instalacja chłodnicza dla klimatyzacji
  • instalacja c.o. i c.t.
  • instalacja tryskaczowa

Projekt został ukończony w 2006 r.

Obiekt został oddany do użytku.